Is de interventie geschikt voor de doelgroep?

Past de interventie bij de doelgroep binnen de organisatie?
Helemaal niet
Helemaal wel
  1. JaNee
  2. Is de doelgroep van de interventie duidelijk omschreven?
    Zijn er bijvoorbeeld duidelijke criteria gesteld qua leeftijd, geslacht, intelligentieniveau en (etnische) achtergrond.
  3. Is er voldoende instroom, zijn binnen de organisatie voldoende cliënten die binnen de doelgroep van de interventie vallen?
Naar aanleiding van de verdiepingsvragen de oorspronkelijke score aanpassen?
Past de interventie bij de doelgroep binnen de organisatie?
Helemaal niet
Helemaal wel

Invullen van de QuickScan

Voorbeeld VAS-vraag

Beantwoord de vragen door een gele aanwijzer te plaatsen tussen 'helemaal niet' en 'helemaal wel'.

U plaatst de gele aanwijzer door in de blauwe balk te klikken. U kunt uw keuze aanpassen door nogmaals op de blauwe balk te klikken.

Afhankelijk van uw antwoord kunnen er verdiepingsvragen worden gesteld. Als u alle vragen hebt beantwoord kunt u door naar de volgende vraag.

Klik op starten om te beginnen met de vragen.

Starten