Is de interventie geschikt om geïmplementeerd te worden?

Heeft de interventie duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van de vorige werkwijze?
Helemaal niet
Helemaal wel
  1. JaNee
  2. Levert de interventie een voordeel op voor de cliënten?
    Voordelen voor cliënten kunnen zijn dat ze zelf beter inzicht krijgen in hun problematiek of eerder vooruitgang boeken.
  3. Levert het toepassen van de interventie een voordeel op voor de medewerkers?
    Mogelijke voordelen kunnen zijn: tijdwinst, betere behandelresultaten, efficiënter kunnen werken.
  4. Levert het toepassen van de interventie een voordeel op voor de organisatie?
    Mogelijke voordelen voor de organisatie kunnen zijn dat er kosten-efficiënter gewerkt wordt, dat ze een grotere doelgroep kunnen behandelen of betere behandelresultaten behalen.
Naar aanleiding van de verdiepingsvragen de oorspronkelijke score aanpassen?
Heeft de interventie duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van de vorige werkwijze?
Helemaal niet
Helemaal wel

Invullen van de QuickScan

Voorbeeld VAS-vraag

Beantwoord de vragen door een gele aanwijzer te plaatsen tussen 'helemaal niet' en 'helemaal wel'.

U plaatst de gele aanwijzer door in de blauwe balk te klikken. U kunt uw keuze aanpassen door nogmaals op de blauwe balk te klikken.

Afhankelijk van uw antwoord kunnen er verdiepingsvragen worden gesteld. Als u alle vragen hebt beantwoord kunt u door naar de volgende vraag.

Klik op starten om te beginnen met de vragen.

Starten