Is de organisatie klaar voor het implementeren van de gedragsinterventie?

Is de organisatiestructuur geschikt voor het implementatietraject?
Helemaal niet
Helemaal wel
 1. JaNee
 2. Heeft de organisatie korte beslis- en communicatielijnen
 3. Is er binnen de organisatie een duidelijke taakverdeling?
 4. Is planmatig werken ingebed in de organisatie?
 5. Is er op alle lagen van de organisatie kennis van de interventie?
  Hierbij gaat het naast de uitvoerende afdelingen ook om bijvoorbeeld de betrokken ondersteunende afdelingen.
 6. Geeft de organisatie duidelijke voorlichting aan alle medewerkers?
  Het gaat hierbij om voorlichting ten aanzien van de nieuwe interventie.
 7. Geeft de organisatie inzicht in de resultaten die het behaalt?
  Hierbij gaat het om zowel inzicht naar de eigen medewerkers als naar de buitenwereld en overheid.
Naar aanleiding van de verdiepingsvragen de oorspronkelijke score aanpassen?
Is de organisatiestructuur geschikt voor het implementatietraject?
Helemaal niet
Helemaal wel

Invullen van de QuickScan

Voorbeeld VAS-vraag

Beantwoord de vragen door een gele aanwijzer te plaatsen tussen 'helemaal niet' en 'helemaal wel'.

U plaatst de gele aanwijzer door in de blauwe balk te klikken. U kunt uw keuze aanpassen door nogmaals op de blauwe balk te klikken.

Afhankelijk van uw antwoord kunnen er verdiepingsvragen worden gesteld. Als u alle vragen hebt beantwoord kunt u door naar de volgende vraag.

Klik op starten om te beginnen met de vragen.

Starten