Is het personeel klaar voor de interventie?

Beschikken medewerkers over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de interventie?
Helemaal niet
Helemaal wel
 1. JaNee
 2. Hebben medewerkers de specifieke kennis die nodig is voor het uitvoeren van de interventie.
  Kunnen de medewerkers de interventie uitvoeren met de kennis en vaardigheden die ze al hebben?
 3. Zijn medewerkers er zelf van overtuigd dat ze de kennis en vaardigheden hebben om de interventie uit te kunnen voeren?
 4. Worden medewerkers getraind om de interventie correct uit te kunnen voeren?
 5. Is de interventie uit te proberen in een oefensituatie of bij anderen te observeren?
  Dit kan bijvoorbeeld bij een andere organisatie zijn die reeds met de interventie werkt.
 6. Zijn medewerkers in staat om effectief gebruik te maken van de aanwezige apparatuur en software?
  Hieronder valt bijvoorbeeld een computerprogramma dat gebruikt wordt voor een interventie of een registratiesysteem.
 7. Zijn de medewerkers in staat om zich gemakkelijk aan te passen aan een nieuwe situatie?
 8. Is er een balans tussen ervaren en minder ervaren medewerkers?
Naar aanleiding van de verdiepingsvragen de oorspronkelijke score aanpassen?
Beschikken medewerkers over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de interventie?
Helemaal niet
Helemaal wel

Invullen van de QuickScan

Voorbeeld VAS-vraag

Beantwoord de vragen door een gele aanwijzer te plaatsen tussen 'helemaal niet' en 'helemaal wel'.

U plaatst de gele aanwijzer door in de blauwe balk te klikken. U kunt uw keuze aanpassen door nogmaals op de blauwe balk te klikken.

Afhankelijk van uw antwoord kunnen er verdiepingsvragen worden gesteld. Als u alle vragen hebt beantwoord kunt u door naar de volgende vraag.

Klik op starten om te beginnen met de vragen.

Starten